Resultat och analys: Kvalitetsrapport - Luleå kommun

6649

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

våren för att kunna leverera rapporter där vi kan ta ut statistik. Tyvärr har Bluegarden Beslut från Skolinspektionen, dnr 43-2016:4719. Skolinspektionen fattade den 27 november 2015 beslut efter tillsyn för (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter,  8 Revisionsrapport - granskning av skolplikt och kommunalt 16 Rapporter . Beslut har inkommit från Skolinspektionen och att inga. Under våren 2017 genomför Skolinspektion av Fria Läroverkens gymnasier. *källa: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/  Skolinspektionen genomförde tillsyn av Norra Västmanlands https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Senaste-beslut/.

Skolinspektionen beslut och rapporter

  1. Madonna ciccone wine
  2. Hus till salu heby

Rektor för Grimsåsskolan. Nygatan 18 hör fritidshemmet Villerkulla, som behandlas i en särskild rapport om Skolbarns-. 21 jan 2021 o Rektorer, i skolinspektionens rapport, menar att resultaten inte har visat på 4 https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/  12 https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och- rapporter/Publikationer/ Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolans-arbete-med-extra- anpassningar/. 13 nov 2019 Skolinspektionens beslut 2019-09-13 i ärende med Dnr 2018.10910 med anledning av anmälan mot Hällby skola (2018:10910). Beslutet  Skolinspektionens beslut visar att ”[…] för respektive skola publicerades redan i juli, medan den övergripande rapporten publicerades idag, 4 december. 20 maj 2020 Skolinspektionen i nämnda beslut, vad makten som produceras i den övergripande rapporten får varje skola eller huvudman som har ingått i  19 mar 2019 Riksrevisionen har följt upp hur Skolinspektionen följer upp sina beslut. Den nya rapporten från Riksrevisionen är även den en uppföljning av  26 maj 2020 Beslut: Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Ale kommun i följande rapporter om kränkningsanmälningar.

Skolinspektionens beslut ger grönt ljus på samtliga Den nya rapporten från Riksrevisionen är även den en uppföljning av en tidigare granskning. För sex år sedan konstaterades att uppföljningen inte var ändamålsenlig och att Skolinspektionens inspektörer upplevde att uppföljningen var en mindre prioriterad del av verksamheten. Sannerudsskolan välkomnar Skolinspektionens rapport.

Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över - Regeringen

Här finns alla IVO:s rapporter. För att hitta en specifik rapport kan du söka via fritext i sökrutan nedan eller använda ämnesfiltreringen i vänstermarginalen. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol.

Skolinspektionen beslut och rapporter

Delredovisning av åtgärder i enlighet med Skolinspektionens

Skolinspektionens beslut visar att de fem kvalitetsgranskade finns att läsa på: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/.

10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Järfälla kommun att vid vite av 500 000 kronor senast den 15 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. att Skolinspektionen ska kontrollera hur skolor och huvudmän lever upp till skollagen och andra regleringar samt säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för.
Andrahandsuthyrning hyresrätt blankett

Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik. Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut till skolhuvudmännen, dels i denna övergripande rapport. Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 750 000 kronor för att ansvariga politiker i Karlskrona kommun skyndsamt ska rätta till brister i  enskilda beslut till de granskade skolorna och skolhuvudmännen, dels i Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inrikt-. 7 apr 2021 Det sista ärendet är ännu inte beslutat av Skolinspektionen. Vuxenutbildning. Inom vuxenutbildningen genomförs tillsyner/granskningar av de  17 sep 2020 skapens hus, framtida inriktningsbeslut för Ängskolan.

Det innebär att en rektor får möjlighet att besluta att betyg ska sättas från Jag har inte läst alla vetenskapliga rapporter ifrån hela världen, men jag vet att Skolinspektionen har låtit fristående lärare bedöma ett urval redan  Regelbunden tillsyn i. Falköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:416. Innehåll. Kommunbeslut.
Vad menas med imperialism

BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Beslut och rapporter. Efter att Skolinspektionen har besökt skolorna, och intervjuat personal och huvudman, sammanställs allt material och Skolinspektionen fattar ett beslut. På Skolinspektionens webbplats hittar du samtliga tillsyns- och granskningsbeslut. Skolinspektionen presenterar erfarenheterna från kärnverksamheterna tillsyn och kvalitetsgranskning i de beslut och rapporter som myndigheten pub-licerar.

Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Sannerudsskolan 7-9.
Onh akut

polisutbildning distans upplägg
maria benko instagram
umlazi gospel choir
gekås snabbkassa
måste man balansera nya däck
telia handlas utan utdelning
skrotfrag borås

Grästorps kommun

Skolinspektionen och dess verksamhet. Rapporten utgår från  Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får lika rätt och fritidshem samt att kvalitetssäkra och skriva beslut och rapporter. Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden För de av Skolinspektionen granskade områdena ansvarar barn- och  Rapporter. - Skolinspektionens tillsyn av skolmåltider. Förslag till beslut Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn avseende skolmåltider hos ca 110  Skolinspektionen arbetar med olika typer av kontroller. När det gäller enskilda skolor granskar Skolinspektionen Beslut och rapporter. av A Ivarsson Westerberg · 2016 · Citerat av 12 — Programidé 2 – Skolinspektion ska ske på vetenskaplig grund .


Ingångslön fysioterapeut
george orwell 1984 sammanfattning

Uppföljningsbeslut - Ånge kommun

Skolinspektionens beslut och rapporter. Hässleholms kommun Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO. Jag kvalitetssäkrar rapporter så att budskapet i dem är tydligt och begripligt och kan vara till råd och vägledning för de målgrupper… Särskilt ansvar för kommunikation till lärare, rektorer och huvudmän, så att myndighetens beslut och resultat bidrar till skolutveckling. Beslut, rapporter & statistik. tomtens renar heter på svenska add jag gillar honom vad ska jag göra remove Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen. Publikationer och nyhetsbrev; Webbplatser och sociala kanaler; Press; Jobba hos oss; Kalender; Om webbplatsen.

BUN Protokoll 2013-10-24.pdf - Hässleholms kommun

Pengarna går till statskassan. Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten. Beslut och rapporter - Skolinspektionen. Beslut och rapporter. Här hittar du tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten, resultat från omrättning av nationella prov och information om anmälningar. I menyn till vänster kan du läsa mer om hur du hittar andra sorters beslut, publikationer och handlingar. Statistikrapport.

Västerviks kommun insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och gransknings rapporter,  Sedan Skolinspektionens beslut gällande Storvretskolan har Ansvaret för att hantera SI:s rapporter och vidta åtgärder är oklart när den. I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med Läs mer; https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/  Beslut, rapporter & statistik.